top of page

Impressum

 

Kontakt-Adres:

aXpel composites Hungary Kft.

Debreceni út 233/E. 
H-4400 Nyíregyháza

Phone: +36 30 8925 550

Upoważniony(a) przedstawiciel(ka):

Ágnes Kőrösi, Managing Director
 

Wpis do rejestru handlowego:

Zarejestrowana nazwa firmy: axpel composites Hungary Kft.
Nr rejestru handlowego: in progress


Numer podatku od towarów i usług:
26580667-2-43

 

Oświadczenie

Autor nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, dokładność, aktualność, rzetelność i kompletność informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności dotyczące szkód spowodowanych wykorzystaniem jakichkolwiek podanych informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji niepełnych lub błędnych, będą zatem odrzucane.

Wszystkie oferty są niewiążące. Części stron lub cała publikacja wraz ze wszystkimi ofertami i informacjami może zostać rozszerzona, zmieniona, częściowo lub całkowicie usunięta przez autora bez osobnego ogłoszenia.


Zastrzeżenie dotyczące linków

Odniesienia i linki do stron internetowych osób trzecich są poza naszą odpowiedzialnością. Odrzucamy wszelką odpowiedzialność za te strony. Dostęp i korzystanie z tych stron odbywa się na własne ryzyko danego użytkownika.

Prawa autorskie

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa do treści, obrazów, zdjęć i innych plików zamieszczonych na tej stronie należą wyłącznie do firmy axpel injection AG lub konkretnie wymienionych właścicieli praw. Na powielanie jakichkolwiek elementów należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę właściciela praw autorskich.

Nyíregyháza, 01.12.2022Źródło: SwissAnwalt – Tłumaczone z Deepl, oryginał w języku angielskim.

bottom of page